Geschiedenis,

De '4711'

In de laatste decennia van de negentiende eeuw was het aannemersbedrijf van Hendrik Boesewinkel  in Zutphen gevestigd en wist dat in het buitenland wegen werden gebouwd met een deklaag van steenslag in plaats van grind, die met een stoomwals werd verdicht. Hij kwam in contact met de Duitse Basalt-Maatschappij in Rotterdam. Deze onderneming had in Nederland een goede naam opgebouwd vanwege de grote leveringen van zuilen en zetsteen voor de zeeweringen en dijken. Rond de eeuwwisseling zocht de Duitse Basalt-Maatschappij ook afnemers voor haar keien en steenslag. Boesewinkel zag daar brood in. Hij waagde een riskante sprong en kocht op 3 november 1901 bij Aveling & Porter in Engeland een dergelijke machine, de eerste stoomwals in Nederland. Het was de '4711'. Deze aankoop betekende de start van het bedrijf. Het tarief van de wals was f 1,80 ( 0,82) per uur, alles inbegrepen. De 4711 was zo solide, dat hij zelfs in de nadagen van de stoomwals in Nederland, in de jaren zestig, nog volop in gebruik was. De 4711 is nog steeds in het bezit van KWS.

 

Hendrik Boesewinkel

In 1903 werd wals nr. 2 aangeschaft en in 1907 nr. 3 en 4. In dat jaar was er al een opdracht voor werk aan de weg Oldenzaal Ootmarsum voor bijna 55 duizend gulden ( 25.000,-).

Daarna werd het walsenpark snel uitgebreid en in 1909 ondergebracht in een apart n.v., die destijds het grootste walsenbedrijf van ons land was. Stoomwalsenbedrijf v/h H. Boesewinkel n.v. ging van start met 90.000 gulden ( 40.900,-) aan kapitaal. Het bedrijf specialiseerde zich in de aanleg van wegen met een gewalste fundering, in de aanleg van macadamwegen en in oppervlaktebehandelingen.

De verhuurprijs voor de wals, inclusief bediening en brandstof was drie gulden ( 1,36) per uur. Een walsmachinist verdiende tien gulden ( 4,55) per week in een 60-urige werkweek. Er werd met name gewerkt in het oosten van het land vanuit het huis van Boesewinkel in de Pelikaanstraat in Zutphen. Op zaterdagmiddag werden er in de werkplaats aan de Noorderhaven te Zutphen,  kleine reparaties verricht. Om 16.00 uur was de week vol. Maar moest je maandagochtend in Zeeland werken, dan kon je zondagmiddag na de vergadering al weer vertrekken.'